Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇOBİLTUM - ARKEOMETRİ LABORATUVARI

ÇOBİLTUM’da İsviçre'den Misafir Araştırmacı

Bern Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Joelle Graber-Pesonen iki haftalık program çerçevesinde yapılan analizleri yerinde takip etmek ve değerlendirmelere katılmak için ÇOBİLTUM Arkeometri Laboratuvarı'nı ziyaret etti.

 

Üniversitemiz ile İsviçre’den Bern Üniversitesi’nin birlikte gerçekleştirdiği Adana,Sirkelihöyük arkeolojik kazısına ait demir içerikli buluntuların analizleri  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) bünyesinde faaliyet gösteren Arkeometri Laboratuvarı'nda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Bern Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Joelle Graber-Pesonen iki haftalık program çerçevesinde yapılan analizleri yerinde takip etmek ve değerlendirmelere katılmak için ÇOBİLTUM Arkeometri Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Graber-Pesonen ziyareti ile ilgili olarak  “Burada bulunma sebebim doktora çalışmalarımda kullandığım Adana, Sirkeli Höyük kazısına ait buluntuları üzerinde gerçekleştirilen analizlerin teknik detaylarını görmek istemektir. ÇOBİLTUM Arkeometri laboratuvarının sahip olduğu yeni, modern ekipman ve diğer donanımlarla  doktora çalışmalarıma önemli katkı sağlayacak verimli bir çalışma gerçekleştiriyoruz.” dedi. Arkeometri Laboratuvarı Akademik Danışmanı Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Güder ise “Arkeometri, Arkeologların ve Sanat Tarihçilerin ihtiyaç duydukları, buluntuların malzeme yapıları, üretim yöntemleri gibi bilgilere analitik yöntemlerle ulaşan disiplinlerarası bir bilim alanıdır. Arkeoloji bilimi açısından çok değerli kazılara sahip olan ülkemizde, uzmanlaşmış Arkeometri laboratuvarlarının sayısı ve kapasitesi çok yetersiz. ÇOBİLTUM Arkeometri Laboratuvarı’mızın henüz tüm donanımları faaliyete geçmemesine rağmen ülkemizde yürütülen kazılardan elde edilen buluntuların analizinde ilgi çeken bir laboratuvar olmayı başardı. Öyle ki, Sirkelihöyük kazısına ait gerçekleştirdiğimiz analizler 2017 yılı içerisinde tamamladığımız ikinci projemiz. Çanakkale bölgesi ve çevresinde yürütülen kazılara ait buluntuların analizleri ise devam ediyor. Yurtiçinde ve yurtdışında ders verme, çalıştay ve konferans gibi akademik çalışmalara katılarak laboratuvarımızı tanıtıyoruz ve temsil ediyoruz. Bu sayede yakın zamanda uluslararası araştırmacılar için de hizmet verebilecek uluslararası bir Arkeometri araştırma merkezi olmayı hedefliyoruz.” dedi.